Starterskrediet voor arbeidsgehandicapten

Bent u arbeidsgehandicapt en wilt u een bedrijf? Dan komt u in aanmerking voor een starterskrediet voor arbeidsgehandicapten via het UWV! Het UWV kan voor u garant staan bij een bank of een andere financiële instelling, dit wordt een starterskrediet voor arbeidsgehandicapten genoemd. Deze borgstelling of lening kunt u aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Voorwaarden Starterskrediet voor arbeidsgehandicapten

Iemand is arbeidsgehandicapt als hij/zij op grond van ziekte of gebrek een kleinere kans heeft op het vinden van werk. Een arbeidsgehandicapte is een persoon die gerechtigd is om een WAO-, WAZ- of WAJONG-uitkering te ontvangen. Of een persoon wiens -WAO, -WAZ of WAJONG uitkering in een periode korter dan vijf jaar geleden is ingetrokken. Aan wie een of andere voorziening is toegekend. Die behoort tot de doelgroep WSW maar niet werkt in WSW-verband. Wiens WSW-verband korter dan vijf jaar geleden is beëindigd die op basis van medische gronden een belemmering heeft bij het uitvoeren van zijn of haar werk. Of deze belemmering er daadwerkelijk is wordt getoetst door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van de UVI.

Indien u een WWB-of werkloosheidsuitkering krijgt, kunt u als (startende) ondernemer onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een starterskrediet. Of wellicht een BBZ-uitkering, een zogenoemde Besluit bijstandverlening zelfstandigenuitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Het starterskrediet en de Bbz-uitkering kunt u aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst in uw woonplaats. Hierover meer in het artikel starterkrediet voor werklozen.

Starterskrediet voor arbeidsgehandicapten bij UWV

Starterskrediet van UWV
Wilt u een onderneming starten of begint u als zelfstandige? En is het moeilijk bij uw bank om een lening te verkrijgen? Dan kunt u bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aankloppen voor een starterskrediet .

2 vormen van starterskrediet:

UWV kan garant staan voor een lening die u krijgt van een commerciële bank.
UWV verstrekt u het krediet. Dit kan als een commerciële bank u geen lening geeft, terwijl het UWV wel borg voor u wil staan.
Over de lening betaalt u 8% rente.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het starterskrediet.
Het werk dat u van plan bent te gaan doen, past bij uw ervaring en uw kunnen. En u kunt werken als zelfstandig ondernemer. Uw ziekte of handicap is langduriger dan een periode van een jaar en uw starterskrediet is benodigd om weer aan het werk te gaan. U hoeft geen uitkering van UWV te hebben. In uw bedrijfsplan maakt u duidelijk wat u als zelfstandige of met uw onderneming wilt bereiken. U dient verder woonachtig te zijn in Nederland en vestigt het bedrijf ook hier binnen de Nederlandse landsgrenzen. In enkele gevallen is het mogelijk om een starterskrediet te krijgen als u in het aangrenzend gebied met België en Duitsland woont.

Aanvragen Starterskrediet voor arbeidsgehandicapten

U stuurt bij uw aanvraag een recente verklaring van het Bureau Krediet Registratie mee. Deze verklaring vraagt u aan bij een bank en kost u 5 euro. Bij deze aanvraag stuurt u ook een verklaring mee, waaruit blijkt dat u geen krediet heeft gekregen bij een financiële instelling of bij de landelijke instelling voor micro-kredieten Qredits, die ontstaan is uit een samenwerking tussen verschillende banken en de overheid. Over de lening wordt 8% rente betaald, op de site van het UWV kunt u verdere informatie over bedragen vinden.