Durfkapitaal

Durfkapitaal

Bent u een starter en u heeft kapitaal nodig? Lees hier verder over durfkapitaal, die zogeheten durfkapitalisten u willen geven.

Durfkapitaal, ook vaak venture capital genoemd, is kapitaal dat durfkapitalisten of venture capitalists inleggen in een startende onderneming of een ander soort risicovolle onderneming. Dit doen zij onder het mom: hoe meer risico des te meer rendement dat kan opleveren. Ook banken hebben specialisten die veelbelovende bedrijven proberen op te sporen.

Wat is durfkapitaal?

Het durfkapitaal is vaak afkomstig van Family, Friends en Fools (FFF), zoals de Engelsen dat zeggen. Als zij investeren in uw bedrijf zijn er vele fiscale voordelen aan verbonden. Dit is de speciale regeling durfkapitaal, die vroeger bekend stond onder de Tante Agaath regeling. Uw partner of mede-ondernemer is uitgesloten van de durfkapitaal-regeling.

De markt van verstrekkers kan dus uitgesplitst worden in formele verstrekkers en informele verstrekkers. Onder formele verstrekkers vallen die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van risico-kapitaal. Dit zijn de zogenoemde venture capital bedrijven, ook wel participatiemaatschappijen en enkele beleggingsinstellingen.

Informele kredietverleners worden ook wel business angels of angel investors genoemd. Dit zijn meestal rijke individuen zijn die investeren in het kapitaal van ondernemingen. Er bestaan verschillende verenigingen echter van business angels.

Hoe kom ik in aanmerking voor durfkapitaal?

De veelbelovendheid van uw startende bedrijf meten ze af aan meerdere factoren. Het meeste valt te lezen in uw ondernemings- of bedrijfsplan dat u dient op te starten voordat u krediet ontvangen kunt. In het persoonlijke deel van uw ondernemingsplan kunnen zij uw gegevens analyseren. Het is voor de hand liggend dat al eerder succesvolle ondernemers een streepje voor hebben. Ook uw opleidingsniveau en werkervaring tellen mee.

Door hun kennis en ervaring zullen zij ook uw marketingplan analyseren en in de meeste gevallen inzien of dit een grote kans van slagen heeft. Deze durfkapitalisten hebben tientallen, als het wel niet honderden zijn, ondernemingsplannen gezien en weten vaak waar het aan schort. Uw marktanalyse is belangrijk en durfkapitalisten zullen ook vaak hierbij ondersteunen.

Het belangrijkste is misschien wel uw financiële plan. Als venture capitalists besluiten om uw krediet te verstrekken zullen zij dit grondig screenen. Bij het besluit tot financiering van startende ondernemingen zullen zij de verwachting hebben dat die in de komende jaren opgebouwd kunnen worden of verder uitgebouwd, waardoor de marktwaarde aanzienlijk stijgt. Uit de gestegen marktwaarde haalt de zogeheten participatiemaatschappij de meeste winst. Uw balans, winst-en verliesrekening en cashflow statement moeten dan ook zorgvuldig opgebouwd worden zodat u in aanmerking komt. Het inschakelen van een financieel deskundige zou dan ook een verantwoorde keuze zijn.

Voorwaarden durfkapitaal

De durfkapitalisten zullen vaak in een of andere vorm bij het operationele en zakelijke beleid betrokken willen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het hebben van een plaats in de RvC (Raad van Commissarissen), door het geven van raad of door het beschikbaar stellen van hun opgebouwde netwerk. De participatie zullen zij vaak voor enkele jaren willen vastleggen, waarna zij hun aandeel in de onderneming willen verkopen. Verder zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

– U moet voldoen aan maximaal de wettelijk geldende rente.
-Het geleende bedrag is niet minder dan €2.269 (2010)
-Het bedrag dat mogelijk fiscale voordelen heeft is beperkt tot €55.145(2011)
-U moet hetzelfde, direct opvolgende jaar in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek.
– U hebt 7 jaar geen zelfstandigenaftrek genoten.
– Het geboden geld van de kredietgever komt niet vanuit een andere lening.