Starterskrediet voor werklozen

U vraagt zich misschien af:is het mogelijk om een starterskrediet of lening te ontvangen als werkloze? Ja, dat kan! Lees verder over dit starterskrediet voor werklozen

Voorwaarden starterskrediet voor werklozen

U kunt een lening af sluiten ook als u niet werkt en dus onder de Werkloosheidswet (WW) valt. Als u plannen heeft om vanuit de WW een eigen bedrijf te starten, meldt u dat bij uw werkcoach. Tezamen met uw werkcoach kunt u bespreken of een eigen onderneming iets voor u is. Welke ondersteuning u nodig heeft kan het WERKbedrijf, een onderdeel van UWV dat u binnen zes maanden aan het werk wilt helpen, u uitleggen op een deskundige manier. De re-integratiecoach heeft verstand van uw rechten en plichten.

U kunt de eerste stappen die leiden tot een eigen onderneming zetten tijdens een startperiode waarin u uw uitkering als voorschot behoudt. Tijdens deze startperiode vervalt uw plicht om te solliciteren. U mag de startperiode gebruiken voor het binnenslepen en het volbrengen van opdrachten. Er gelden overigens andere regels als u bij de overheid of in het onderwijs heeft gewerkt, u kunt dan het beste contact opnemen met het UWV.

Aanvragen starterskrediet voor werklozen

Als u echt voor uzelf wilt beginnen dan mag u na een gesprek met uw coach starten met uw ondernemingsplan. U heeft dan geen sollicitatieplicht. Als uw plan goed genoeg bevonden is, dan mag u gedurende maximaal 26 weken starten met behoud van uw uitkering. Dat zal later nog wel verrekend worden. Na uw periode als zelfstandige van max. 26 weken, waarin u fulltime aan de groei van uw eigen bedrijf werkt – zijn er eigenlijk 2 scenario’s mogelijk:

Of u zet uw werkzaamheden als zelfstandig ondernemer door, dan wordt de WW-uitkering beëindigd of u gaat gedeeltelijk verder met de werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Het recht op een WW-uitkering wordt gedeeltelijk beëindigd, waarbij voor de uren dat het WW-recht geldt er weer een sollicitatieplicht is.

Als u aan het begin van de startperiode als zelfstandige nog recht heeft op minder dan 6 maanden uitkering, dan eindigt de startperiode voor u wanneer de uitkeringsduur is ‘verbruikt’.

Op andere manieren lenen als zelfstandige

Het kan ook dat u geheel stopt met uw werkzaamheden als zelfstandige. Uw recht op een WW-uitkering loopt gewoon door. Vanaf dat moment gelden ook weer de gebruikelijke sollicitatieverplichtingen. Starten met een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand is ook mogelijk. Met een uitkering op grond van de WWB moet u zich melden bij uw gemeente.

U kunt bij uw gemeente informatie vinden over de financiële gevolgen van het starten van een eigen bedrijf. Ook hier is het zo dat wanneer u begonnen bent als zelfstandige, u niet meer beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, wat betekent dat uw uitkering vervallen zal. U bent dan zelf verantwoordelijkheid voor uw sociale zekerheid.

Wanneer u start vanuit een uitkering op grond van de WWB kunt u in aanmerking komen voor inkomensondersteuning op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Daarnaast kan u ook nog, nadat u gestart bent met uw bedrijf, laten begeleiden door een expert. Dan kan een deel van de kosten door uw gemeente worden betaald. Neem hierover contact op met uw gemeente.