Starterskrediet UWV

Het starterskrediet van UWV? Wat houdt dit in? En is het mogelijk om
een starterskrediet of lening te ontvangen? Ja, dat kan! Lees verder over dit starterskrediet

Kenmerken starterskrediet UWV

Het starterskrediet UWV verschilt van andere leningen. Het is speciaal voor ondernemers die willen starten maar problemen hebben bij de aanvraag van het krediet. Een starterskrediet is een financiële lening voor mensen met langdurige beperkingen die een voor zichzelf willen beginnen. U kunt dan terecht bij het UWV op twee verschillende manieren: 1. UWV kan borg staan voor de lening die u krijgt bij een van de reguliere banken.
2. Of het UWV leent u het geld (de rente is 8%). Dit kan als een van de commerciële banken u geen lening wil geven.

Voorwaarden starterskrediet UWV

Het borgstellingskrediet of de lening is anno 2012 maximaal 33.366 euro waard. Het Uitvoeringsinstituut Werkloosheidsverzekeringen bepaalt binnen welke termijn u de lening moet terugbetalen. Om in aanmerking te komen voor dit bedragen gelden echter wel enkele voorwaarden omtrent uw gezondheid of situatie.

Dit zijn de voorwaarden voor het starterskrediet UWV: U hebt een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong- of Ziektewet-uitkering. Zoals de naam van het krediet stelt u moet een starter zijn, uw bedrijf hoort dus nog niet gestart te zijn. Uw potentiële werk moet passend zijn bij uw mogelijkheden en ervaring. Er is echter ook een mogelijkheid om een lening af te sluiten bij het UWV als u geen baan heeft.

Starterskrediet UWV voor werklozen

U kunt een lening af sluiten ook als u niet werkt en dus onder de Werkloosheidswet valt. Heeft u plannen om met behulp van de Werkloosheidwet (WW) een eigen bedrijf te starten? Dan dient u zich te melden uw coach. Met uw aangestelde werkcoach kunt u bespreken of een eigen onderneming bij uw situatie en kwaliteien past. Welke ondersteuning u nodig heeft kan een onderdeel van het UWV (het WERKbedrijf) , u laten zien door een deskundige bril. De re-integratiecoach (die als taak heeft om u aan het werk te helpen) heeft verstand van uw rechten en verplichtingen.

U krijgt de gelegenheid om te beginnen tijdens een startperiode waarin u uw uitkering behoudt. Tijdens deze startperiode vervalt uw plicht om te reageren op vacatures. U mag de startperiode gebruiken voor het scoren en het voleindigen van opdrachten.

Aanvragen starterskrediet UWV

Als u echt voor uzelf wilt beginnen dan mag u na een gesprek met uw coach starten met uw ondernemingsplan. U heeft dan geen sollicitatieplicht. Als uw plan positief beoordeeld wordt, dan mag u gedurende 26 weken starten met uitkeringsbehoud. Dat zal later nog wel verrekend worden. Na uw periode als zelfstandige van max. 26 weken, waarin u volledig aan de groei van uw eigen bedrijf werkt – zijn er eigenlijk 2 vervolgscenario’s:

Of u zet uw werkzaamheden als zelfstandig ondernemer door, dan wordt de WW-uitkering beëindigd of u gaat gedeeltelijk verder met de werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Het recht op een WW-uitkering wordt gedeeltelijk gestopt, waarbij voor de uren dat het WW-recht geldt er weer een sollicitatieplicht is.
Als u aan het begin van de startperiode als zelfstandige nog recht heeft op minder dan 6 maanden uitkering, dan eindigt de startperiode voor u wanneer de uitkeringsduur is ‘verbruikt’.

Verschillende scenario’s
Het kan ook dat u geheel stopt als zelfstandige. Uw recht op een WW-uitkering loopt gewoon door. Vanaf dat moment gelden ook weer de gebruikelijke sollicitatieverplichtingen. Een start met een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand is ook mogelijk. Met een WWB uitkering moet u zich melden bij uw gemeente.

Wanneer u start vanuit een uitkering op grond van de WWB, kunt u in aanmerking komen voor inkomensondersteuning op basis van het BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen). Bovendien kunt u ook nog, nadat u gestart bent, begeleid worden door een expert. Dan kan een deel van de kosten door uw gemeente worden betaald.