Starterskrediet gemeente

Starterskrediet gemeente

Op zoek naar starterskrediet en uw zoektocht verloopt moeizaam? Gelukkig zijn er garantstellingen, zelfs starterskrediet gemeenten is nu beschikbaar!

Het moet voor starters met een uitkering makkelijker worden om krediet te verkrijgen. Daarom besloot het kabinet dat gemeenten borg kunnen staan voor leningen van banken en andere kredietverstrekkers aan deze ‘bijstandstarters’. Dit ‘starterskrediet gemeente’ is nu volop beschikbaar.

Starterskrediet gemeente voor lokale investeerder

Het kabinet wil ondernemend Nederland via de uitkering een duw in de rug geven. Paul de Krom, in dienst van het ministerie van Sociale Zaken kwam met het voorstel voor de nieuwe regeling. Het kabinet keurde het plan van het starterskrediet gemeente goed en vanaf 2012 kunnen niet alleen banken borg staan, maar ook andere verstrekkers van microkredieten aan starters uit de bijstand.

Met welke niet-bancaire partijen wordt samengewerkt is en blijft een verantwoordelijkheid voor de gemeenten zelf. Een voorwaarde is volgens een woordvoerster van De Krom wel dat de kredietverlener, die geen bank is, geen for-profit organisatie is of een individueel die winst nastreeft is.

Voorwaarden starterskrediet gemeente

Indien u een WIA-uitkering ontvangt, een WAO uitkering, of u valt onder de Ziektewet? Of bent u een jongere en ontvangt u de Wajong uitkering? Heeft u een van bovenstaande uitkeringen dan komt in u in aanmerking voor het starterskrediet gemeente.

De kredieten zijn anno 2012 beschikbaar tot een maximaal bedrag van €34.134. Het rentepercentage bedraagt gemiddeld 8%. Het krediet is een lening, die doorgaans in trek is bij banken. U lost af in termijnen, die u in overleg met het UWV kan vaststellen. De aanvraag kan alleen voor de start van uw bedrijf

De basis voor financiering: een ondernemingsplan

Om een grote kans te maken op een goedkeuring van uw aanvraag dient u een goed doordacht en gefundeerd ondernemingsplan te schrijven. Een ondernemings-of bedrijfsplan is de basis voor elke financieringsaanvraag. U kunt kijken op verschillende sites hoe u deze dient op te stellen. Let op! Dit is erg belangrijk voor het verloop van uw kredietaanvraag!

Mogelijkheden starterskrediet

Als u een ontvanger bent van starterskrediet dan heeft u een contactpersoon bij het UWV. Deze persoon weet wat u benodigd heeft om aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer. Het UWV kan u ondersteunen met een starterskrediet of een voorbereidend krediet. Dit is als u uw onderneming nog niet gestart hebt. Een andere optie is een vergoeding voor begeleiding bij uw werk als zelfstandige ondernemer (zelfstandige zonder personeel, zzp’er). U kunt ook een vergoeding aanvragen voor voorzieningen op en rondom uw arbeidsomgeving.

Uw vervoer als uitkeringsontvanger kan vaak een obstakel zijn, met name als u fysieke beperkingen heeft die u verhinderen om met eigen of het openbaar vervoer te reizen. U kunt hiervoor een reiskostenvergoeding vragen, deze vergoeding zorgt ervoor dat uw kosten vergoed worden van uw woonadres naar uw bedrijf en vice versa. Verder is het goed denkbaar dat u de eerste jaren van uw ondernemerschap financieel het een en ander nodig zal hebben als ondersteuning voor uw onderhoud. Beginnende ondernemers laten het niet vaak te breed hangen omdat er veel onzekerheid heerst over de toekomst. Het UWV biedt u een aanvulling op uw inkomen gedurende maximaal vier jaar na de start van uw onderneming.