Lenen met een Bureau Krediet Registratie

Wilt u lenen met een Bureau Krediet Registratie (BKR) als bedrijf? Geen probleem, de overheid helpt u aan dit krediet, ook wel starterskrediet genoemd. Daarnaast heeft u ook nog de mogelijkheid krediet aan te vragen bij het UWV.

Wanneer u een krediet heeft lopen dan wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier heeft men een overzicht van iedere Nederlander die een krediet of betaling heeft uitstaan wat nog afbetaald moet worden. Dit kan variëren tussen kleine en grote bedragen. Afgelopen jaar was in het nieuws dat in Nederland niet eerder zoveel mensen BKR geregistreerd hebben gestaan. Wanneer u een lopende krediet heeft, doordat u bijvoorbeeld een faillissement in het verleden heeft gehad, dan is het moeilijker om een nieuwe krediet af te sluiten wanneer u deze nodig heeft voor uw bedrijf.

Het Bureau Krediet Registratie maakt als het ware gebruik van een zwarte lijst waar wanbetalers op genoteerd worden, dit is een negatieve registratie. Hierdoor wordt lenen met een Bureau Krediet Registratie moeilijk gemaakt. Zodra u een lening afsluit bent u bij het BKR bekend, dan bent u echter nog positief geregistreerd. Als u bijvoorbeeld een kredietlimiet op uw betaalrekening of creditcard heeft, een doorlopend krediet heeft of omdat u gebruik maakt van een uitgestelde betaling (‘koop nu, betaal later’). Deze kredietovereenkomsten zijn bekend vanaf het moment dat ze worden afgesloten. In principe weet het BKR dus dat u een krediet heeft, zodra u hierover kunt beschikken.

Starterskrediet lenen met een Bureau Krediet Registratie

Het BKR registreert meerdere gegevens van de leningontvangers. Dit om consumenten te bewaken tegen overkreditering en instellingen te beschermen tegen consumenten die niet in staat zijn hun aankoop te betalen. Gegevens over de krediet worden tot vijf jaar na afloop van de krediet bewaard. Er bestaan echter uitzonderingen op deze registratie. Een hypotheek wordt bijvoorbeeld niet geregistreerd omdat dit langlopend krediet is. Ook een studiekrediet bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de voormalige IB-groep, wordt niet geregistreerd. Wanneer echter niet aan het af te betalen bedrag wordt voldaan, zal dit wel worden geregistreerd. Starterskrediet lenen met een Bureau Krediet Registratie is echter wel mogelijk

Voorwaarden Starterskrediet met BKR

Toch is het mogelijk om een krediet af te sluiten voor uw bedrijf wanneer u al geregistreerd bent bij het BKR. Dit door middel van een starterskrediet bij de overheid. U kunt bijvoorbeeld vanuit de WW en met een registratie via het UWV een krediet aanvragen. Deze geeft u dan een krediet en daarnaast helpt het UWV u ook tijdens het ondernemen om de kans van slagen te vergroten. Een andere mogelijkheid is uw bedrijf te financieren door investeerders te vinden. U kunt deze op verschillende manieren werven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan crowdfunding of aan aandelen uitgeven. Mocht u willen dan kunt u ook een krediet afsluiten via het internet waarbij niet gekeken wordt naar een BKR registratie. Vaak is dan wel een voorwaarde dat u nog in loondienst bent. Dus een uitkomst voor een parttime ondernemer.

Het BKR beslist niet of u een lening ontvangt. Dit beslist de kredietverstrekker bij wie u dit aanvraagt. Op basis van alle beschikbare informatie maakt deze een afweging of het verstrekken van een krediet verantwoord is. Dit doet de kredietverstrekker niet uitsluitend op basis van de BKR-informatie. Om een goede afweging te maken verzamelt de kredietverstrekker ook andere gegevens, bijvoorbeeld uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie, deze gegevens zijn niet bij BKR bekend.