Krediet voor de starter

De startende ondernemer is altijd op zoek naar krediet om zijn onderneming van de grond te krijgen. Er zijn verschillende manieren waarop u als starter een krediet kan krijgen.

Krediet voor de starter met het UWV

Starterskrediet tot 30.000 euro voor iedereen die in de WW zit door een ontslag. U ontvangt een uitkering en daarmee tijd en ruimte om uwonderneming op te bouwen. Aflossing en rente zijn minder strikt dan bij een bancaire lening. De overheid is coulant als uw ondernemerschap achteraf mislukt, dan betaalt u namelijk niks terug, behalve de uitkering die u gedurende maximaal 26 weken blijft ontvangen. Kortom, dit is een veilige lening.

Krediet voor de starter dankzij de overheid

Vijf verschillende kredietvormen worden aangeboden door de rijksoverheid.
1. Microkredieten (rond de 30.000 euro)
2. Groeifaciliteit
3. Borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)|
4. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Een krediet van de overheid is vaak goedkoper dan lenen in de private markt. Daarnaast wordt je niet direct afgewezen als je een negatieve BKR registratie hebt. Dat is bij banken vaak wel het geval.

Krediet voor de starter dankzij investeerders

Ben je een ondernemer met een idee wat als innovatief kan worden gezien, dan kun je overwegen om bij externe investeerders aan te kloppen voor geld. Globaal gezien heb je twee typen investeerders. De informal investors (de informele) en de professionele investeerders (private equity, venture capital).

De eerste groep, de informal investors, bestaat uit mensen die het vaak een passie vinden om nieuwe ondernemers te coachen met geld en kennis. De tweede groep, de professionele investeerders, zijn organisaties die miljoenen in kas hebben en bedrijven zoeken om in te investeren.

De meeste investeerders focussen op een bepaalde sector. Zo heb je investeerders die zich richten op ICT ondernemers, maar ook investeerders die zich richten op farmaceutische of meer industriële bedrijven.

Starterskrediet Crowdsourcing en crowdfunding

Tegenwoordig in het digitale tijdperk wordt het internet steeds vaker aangewend om krediet aan te trekken. Voor uw benodigde krediet is face-to-face contact heden ten dage niet meer verplicht, u kunt, in de gemak van uw eigen woning achter uw pc of laptopscherm, krediet aanvragen. U kunt via het internet uw benodigde kredietbedrag aantrekken.

Er zijn twee opties die aan populariteit gewonnen hebben in de afgelopen jaren. Deze opties zijn crowdsourcing en crowdfunding. Crowdsourcing houdt heel simpel gezegd in dat u uw aandelen verkoopt via internet. U hoeft geen beursgenoteerde onderneming te zijn. Bij Crowdfunding zet u de voorkeuren van uw gewenste lening uit op het internet. U geeft de looptijd aan, de reden van de lening en welke rentepercentage u de uitleners beloofd te betalen. Indien een kredietverstrekker geïnteresseerd is maken zij dat kenbaar en melden zij zich bij u.

De strekking van dit artikel is dat ook in deze economische tijden er meer potentiele ‘potjes’ met geld tot je beschikking hebt dan je misschien dacht. De overheid doet actief haar best om ondernemerschap te supporten. Daarnaast is er altijd geld voor een goed plan bij investeerders. Dankzij de laatste ontwikkelingen op ICT gebied kun je nu ook via internet geldschieters zoeken die je aandelen kunt aanbieden of simpelweg een rendement op een lening.