Innovatiefonds MKB+

Innovatiefonds MKB+

Zoekt u als snel groeiend innovatief bedrijf naar krediet? Vergroot dan uw kans op krediet met borgstelling van de overheid uit het innovatiefonds MKB+.

Het kabinet stelt voor het innovatiefonds MKB+ tot en met het jaar 2015 ruim een half miljard euro (€500.000.000!) beschikbaar. De regeling is samengesteld uit twee bestaande regelingen. Behaalde winsten worden overigens weer ter beschikking gesteld aan het fonds.

Wat is het innovatiefonds MKB+

Het innovatiefonds MKB+ is speciaal opgestart op 1 januari 2012 voor ondernemers die innoveren of vernieuwen. Door het hogere risico (het aangeboden product of dienst kan bijvoorbeeld floppen door terughoudendheid van het publiek) dat aan innovatie is verbonden is dit fonds benodigd omdat banken niet happig zijn op het verstrekken van leningen aan dergelijke leningen. Het fonds bestaat uit 3 pijlers: Het innovatiekrediet, seed capital technostarters en de fund of funds.

De drie pijlers van het innovatiefonds MKB+

Het fonds is gebaseerd op drie pijlers:

Innovatiekrediet
Via het Innovatiekrediet, de eerste regeling die is opgegaan in het Innovatiefonds MKB+, is in 2012 € 95 miljoen beschikbaar voor snel groeiende innovatieve ondernemingen. Het Innovatiekrediet wordt direct, zonder intermediairs, aan ondernemingen verstrekt. Innovatieve producten en diensten (vaak met een hoog risiconiveau) krijgen hierdoor een enorme push. Dit is een uitkomst voor ondernemingen die zonder het fonds deze projecten niet kunnen realiseren.

Seed capital technostarters
De regeling Seed capital technostarters bestaat uit € 16 miljoen , exclusief € 4 miljoen voor de creatieve industrie. De investering vindt plaats via deelnemingen vanuit investeringsondernemingen.

De Seed Capital-regeling maakt het mogelijk dat kredietverstrekkers technostarters en creatievelingen kunnen ondersteunen. Zij doen dit veelal door praktische tips en trucs voor te leggen die hun producten en diensten sterk verbeteren. Het risiconiveau wordt aanzienlijk verlaagd door de regeling. Veel investeerders die niet happig waren worden stellen hun mening bij, waardoor innovatie een kans krijgt.

Fund-of-Funds
Fund-of-funds is een initiatief dat speciaal is gericht op snelgroeiende innovatieve bedrijven. Door het Fund-of-funds krijgen bedrijven vaak sneller toegang tot risicokapitaal. Het Europees Investeringsfonds is bereid hiervoor € 50 miljoen beschikbaar te stellen, als Nederland € 100 miljoen bijdraagt. De verwachting is dat in het najaar van 2012 de eerste investeringsfondsen worden ingezet.

Ook de Fund-of-Funds is een iniatief om de kapitaalkansen voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen te verbeteren. De verwachting is dat deze pijler in 2013 volledig werkende is. Raadpleeg de site van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Voorwaarden en aanvraag

De eerste voorwaarde gaat over de terugbetaling. Voorafgaand aan de deelname wordt afgesproken dat de lening wordt terugbetaald bij een succesvol verloop van het desbetreffende product of dienst. Het Innovatiefonds MKB+ stelt zich ten doel om dan dit terugbetaalde geld te herinvesteren in een nieuwe geschikte aanvraag en zo meerdere ondernemers van een lening te voorzien.

De ondernemer is onder de regeling van het Innovatiefonds MKB+ vrij in zijn doen en laten, er zijn geen extra vereisten bij de uitvoering van het project. Het fonds werkt zowel met directe innovatiekredieten als met investeringsfondsen. Deze investeringsmaatschappijen of fondsen investeren met risicokapitaal in innovatieve bedrijven. Het innovatiekrediet dekt verder tot maximaal 35% van de ontwikkelingskosten. Indien het project mislukt tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, dan wordt het krediet omgezet in een subsidie.