Als werkloze krediet aanvragen

Als werkloze krediet aanvragen

Als werkloze krediet aanvragen? Ja dat is zeker mogelijk. De overheid ondersteunt ondernemers op alle soorten manieren. Ook u kunt hier gebruik van maken!

U heeft waarschijnlijk meerdere malen gedacht dat als werkloze krediet aanvragen onmogelijk is. Deze gedachte is dus verkeerd. U kunt namelijk, als u onder de Werkloosheidswet (WW) valt, toch terecht bij de overheid in de vorm van het UWV.

Starterskrediet UWV voor werklozen

U kunt een lening aanvragen, ook als u geen emplooi heeft en dus onder de Werkloosheidswet valt. Heeft u plannen om met behulp van de Werkloosheidwet (WW) een eigen bedrijf te starten? Dan kunt u zich melden bij de coach die is aangesteld door het UWV. Met uw aangestelde werkcoach kunt u overleggen of een eigen onderneming starten voor u een goed idee is, hierbij wordt gekeken naar uw competenties etc. De hulp die u ontvangt van het UWV (of een andere vorm van het UWV: het WERKbedrijf), kan u tonen wat uw opties zijn, gezien vanuit een professionele visie. De re-integratiecoach (die als taak heeft om u aan de slag te brengen) heeft inzicht in al uw rechten en verplichtingen.

De eerste periode waarin u begint krijgt u de kans om uw uitkering te behouden. Dit is de zogeheten startperiode, ten tijde van deze periode vervalt uw reactieplicht op vacatures. U mag de startperiode gebruiken voor het vergaren en het succesvol afronden van uw opdrachten.

Voorwaarden starterskrediet UWV

De overheid zal u, om als werkloze krediet aanvragen mogelijk te maken, niet aan al te complexe regels onderwerpen. In dit stuk zetten we de voorwaarden uiteen voor het starterskrediet van UWV.
De voorwaarden zijn anno 2012 als volgt: U bent de ontvanger van een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong- of Ziektewet-uitkering. Ook is het een vereiste dat u een startende ondernemer bent. De verrichtingen die u gaat uitvoeren moeten ook in lijn liggen met uw eerdere werkervaring. Hier worden uw competenties of skills aan afgemeten.

Het borgstellingskrediet of de lening bedraagt in 2012 ten hoogste 33.366 euro. Het Uitvoeringsinstituut Werkloosheidsverzekeringen (UWV) bepaalt binnen welke termijn u de lening moet terugbetalen. Om in aanmerking te komen voor deze bedragen gelden ook aanvullende voorwaarden omtrent uw gezondheid of situatie.

Als werkloze krediet aanvragen bij het UWV

Bij de aanvraag van het krediet is het gesprek met uw coach doorslaggevend. U moet een gesprek aangaan met uw coach aangaande uw ondernemings- of bedrijfsplan. Op dat moment is de sollicitatieplicht niet van toepassing op u. Als uw plan positief beoordeeld wordt, dan mag u gedurende 26 weken starten mét uitkeringsbehoud. Later wordt dit uitkeringsbedrag nog wel verrekend. Na uw periode als zelfstandige van max. 26 weken, waarin u de volle uren aan de expansie van uw eigen onderneming besteedt– zijn er eigenlijk 2 opties

1. U vervolgt uw werkzaamheden als zelfstandige, Uw WW-uitkering wordt dan stopgezet of u gaat deels verder met uw werkzaamheden als zelfstandige. U heeft dan geen volledig recht meer op een WW-uitkering , in de uren dat het wel geldt is er weer een sollicitatieplicht.

2. Bij aanvang van de startperiode heeft u recht op minder dan 6 maanden uitkering dan eindigt de startperiode voor u wanneer de uitkeringsduur is ‘verbruikt’.