50.000 euro starterskrediet

Als starter op zoek naar krediet? Geld is noodzakelijk, gelukkig kunt u tot 50.000 euro starterskrediet lenen.

50.000 euro starterskrediet

Als ondernemer heeft u geld nodig om uw bedrijf op te starten of draaiende te houden. Vaak is uw eigen vermogen niet toereikend om dit mogelijk te maken. Dan moet u denken aan krediet, dat tegenwoordig gelukkig beschikbaar is in vele soorten en maten. Het starterskrediet is er daar een van die soorten. Zoals de naam al luidt is dit krediet geschikt voor starters.

U heeft als ondernemer waarschijnlijk als eerste gedacht aan een of andere commerciële bank die u krediet kan verlenen. Vooral door de teruggang van de economie van de afgelopen jaren, zijn banken terughoudender dan voorgaande jaren. Zij stellen tegenwoordig aanvullende eisen aan potentiële klanten. Maar voor starters zijn er goede opties beschikbaar. Het is belangrijk om de juiste financieringsvorm te vinden die bij u en uw onderneming past.

Vereisten starterskrediet

Als u op het punt staat om een een onderneming te starten moet u uw plannen op een duidelijke en doordachte manier op papier gezet hebben. De meeste banken zullen borg vragen, het is echter ook mogelijk dat een organisatie voor u garant met het zogeheten Borgstellingskrediet. Een van de belangrijkste zaken die u verder nodig heeft om geld los te pulken bij de banken is een ondernemingsplan.

Ondernemingsplan
Uw ondernemingsplan dient te bestaan uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit uw persoonlijke gegevens, u moet hierbij denken aan uw studieachtergrond, CV, uw persoonlijke motieven etc. Het tweede deel wordt het marketingplan genoemd. Hierbij moet u denken aan hoe uw uw product of dienst vormgeeft en op welke manier u het aan de man wilt brengen. De 4P’s (Product, Prijs, Plaats en Promotie) zijn hierbij erg belangrijk. U moet verder ook aantonen dat u kennis heeft van de markt en de concurrenten. Het belangrijkste onderdeel voor de financiële instelling is uw financiële plan.

Ondernemingsplan: Financiële plan
Het financiële plan dient op zijn minst de volgende drie onderdelen te bevatten: De investeringsbegroting, de exploitatiebegroting (ook wel de winst-en verliesrekening genoemd) en een liquiditeitsbegroting (ook wel cashflow statement genoemd). De investeringen en financiering vormen een balans. De exploitatiebegroting geeft u een overzicht van omzet, kosten en winst. In een liquiditeitsbegroting geeft u per maand of kwartaal een overzicht van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

Aanvragen starterskrediet

Het starterskrediet wordt veelal beschikbaar gesteld door twee organisaties: het UWV en Qredits. Als u krediet nodig heeft en dit moeilijk kunt krijgen is het UWV een goede optie. Het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen zorgt ervoor dat zij borg staan voor een lening die u krijgt van een reguliere bank of een andere optie is dat UWV u het geld leent. Het UWV leent u het geld, wat mogelijk is als een commerciële bank u geen lening geeft, terwijl UWV wel borg voor u wil staan.

Lening Qredits
Startende ondernemers kunnen ook terecht bij Qredits (Stichting Microkrediet Nederland), een iniatief van de overheid en meerdere banken. Een starterskrediet aanvragen kan bij deze non-profit organisatie tot maximaal vijftigduizend euro.

Een Qredits adviseur behandelt uw aanvragen en bekijkt of uw ondernemingsplan klopt en beoordeelt de slagingskans van uw onderneming. Als de adviseur denkt dat uw plan reëel is en u voldoet aan de voorwaarden dan zal het starterskrediet worden geleverd.